Aktuális

Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben c. hallgatói konferencia

2018.12.07
 Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben címmel tartott hallgatói konferenciát a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018. november 30-án 13 órától a 3019-es teremben. Program: Vinnai Vanda: Az orientációs képesség és az olvasás kapcsolata Várkonyi Beáta: A fiúk és a lányok verbális megnyilvánulási arányai a Waldorf-iskola tanóráin Farkas Attila: Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban Teknős Viktória: Nietzsche nyomában. A Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata Szántóné Balogh Róza: Komplex tanórai fejlesztés hatásvizsgálata a 6-10 éves tanulók képességfejlődésére, kiemelt figyelemmel a [...]

Kreatív írás, alkotó olvasás

2018.11.29
BENE ZOLTÁN: KREATÍV ÍRÁS  2018 november 27-én a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vendége Bene Zoltán író volt, aki Kreatív írás, alkotó olvasás címmel tartott műhelyfoglalkozást a téma iránt érdeklődő oktatóknak és hallgatóknak. Az előadó a bevezetésben eloszlatta azt a tévhitet, amely szerint – az elmúlt bő húsz év negatív tapasztalataihoz képest – az elmúlt években jelentősen megnövekedett volna az olvasók száma. Az író kétféle olvasástípust különböztetett meg: az információszerző olvasást, valamint az irodalmi művek olvasását. Az előbbi tábora valóban [...]

ENGaGe partnertalálkozó Varsóban

2018.11.28
2018.november 14–17 között rendezte meg az ENGaGe-projekt (2017-1-HU01-KA201-035955) a harmadik partnertalálkozóját Varsóban. A nemzetközi projekt a Miskolci Egyetem vezetésével olyan digitális tananyagot készít német és angol nyelven, amelyet speciálisan diszlexiás tanulók részére terveznek. A projekt fő koordinátora a Miskolci Egyetem Angol és Német Tanszéke. A projekt vezetője Magnuczné dr. Godó Ágnes. A fejlesztésben részt vesz a Lancasteri Egyetem (prof. dr. Kormos Judit szakértő vezetésével), a Masaryk Egyetem (Prof. dr.Věra Janíková vezetésével), a Varsói Egyetem (prof. dr. Przemyslaw Gebal vezetésével) és [...]

Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia

2018.11.26
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola rendezésében tanszéki oktató Erdei Tamás 2018. június 28-n részt vett a “Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia” Nyelvtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek féléves kutatási beszámolóján, a Szövegösszegfüggés számítógépes vizsgálata c. előadásával. Konferencia programja letölthető itt!  

Pelikon oktatásnyelvészeti konferencia 2018

2018.11.26
Pelikon oktatásnyelvészeti konferencia 2018 Első alkalommal szervezték meg a Pelikon oktatásnyelvészeti konferenciát az Eszterházy Károly Egyetemen, melynek irányvonala idén A nyelv perspektívája az oktatásban és ahol tanszékünk oktatója Gaál Zsuzsanna is szerepelt. A csütörtök délelőtti megnyitón dr. Liptai Kálmán rektor a 190 éve Egerből induló magyar nyelvű tanítóképzésre emlékezett, majd úgy fogalmazott: magyar nyelvünkkel törődni kell. Időpont: 2018. november 15–16. (csütörtök–péntek) Hely: EKE Bölcsészettudományi Kar, Líceum A konferencia szervezői: EKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, PeLI Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport Szervezőbizottsága: Domonkosi Ágnes [...]

6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties 2018

2018.11.26
Gaál Zsuzsanna tanszéki oktatónk részt vett a Többközpontú nyelvek kontaktusban és konfliktusban Európában. (A Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) 6. világkonferenciáján, melyet 2018 a 2018. június 21-23. között tartottak Szlovákiában, Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának megrendezésében. Előadásának címe: Student’s attitudes to Hungarian language use in Serbia.  Program linkje: http://pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/?id=6 Absztrakt megtekinthető ezen a linken: http://pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/ABSTRACTS/050-RÁSI-Abstract-6.WCPCL%20Nitra%202018.html

„A NEM KOGNITÍV KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK TÜKRÉBEN” CÍMŰ KONFERENCIA

2018.11.23
Az MTA SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága, az SZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézete és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke közös szervezésében 2018. november 22-én  rendezte meg a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz tartozó konferenciáját: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerő-piaci igények tükrében címmel. Program itt!

A gyógypedagógia kincsestára – regionális szakmai konferencia

2018.11.23
Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 2018. novemberben 7. alkalommal szervezte meg a „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” című regionális gyógypedagógiai szakmai konferenciát, melynek helyszíne a Szent-Györgyi Albert Agóra volt. Absztraktkötet letöltése itt!  

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

2018.11.23
XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2018. november 8-10 Együttműködések és innovációk a logopédiában Elnök: Tóthné Aszalai Anett; Opponens: Magyar Adél • Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési és tanulási képességek tükrében • Kálló Veronika: Az artikulációs mozgások modellezésének felhasználási lehetősége a logopédiai munkában, a „Száj Velem Módszer” kialakulásának előzményei • Havadi-Nagy Marian: Új utak a logopédiai gyakorlatban, a perifériás beszédszervek működésének fejlesztése a LingualBalance orofaciális taktilis-kinesztéziás tréninggel • Tóthné Aszalai Anett: Dadogó és folyamatosan beszélő gyermekek beszéddel [...]

Kreatív írás, alkotó olvasás c. előadás

2018.11.06