Aktuális

SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018/2019 eseményei

2019.07.08
SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018/2019 eseményei kompakt videó: Eredetiben és nagyobb felbontásban megtekinthető az alábbi linken! https://www.youtube.com/watch?v=WGnhsuCj0q4   Facebook: https://www.facebook.com/jgypkalknyelv/

4th International Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE

2019.06.19
Juhász Valéria a Strategies for Developing Listening Comprehension c. tartott előadást a IV. Nemzetközi pedagógiai és nyelvészeti konferencián.  ( ERL CONFERENCE ) 2019. june 17–18. Craiova (Romania)

Szókincsfejlődés, szókincsfejlesztés játékosan c. előadás – Logopédiai szakmai nap 2019. 05.15. a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében, Bp.

2019.05.21
A Logopédiai szakmai napon Juhász Valéria interaktívan mutatta be közel 200 logopédussal együtt játszva, hogy az írás-olvasás előkészítéshez szükséges fonológiai tudatosságot és a szókincset hogyan tudjuk eszközök nélkül vagy akár csak dobókocka-papír-toll használatával fejleszteni úgy, hogy az a gyerekeknek (és a kollégáknak, szülőknek is akár) is valódi élményt okozzon. Az előadás arra helyezte a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a különböző típusú, elméleti kutatásokon alapuló fejlesztő munkát kreatívan, az egyes gyerekek igényeihez igazítva játékká alakítani, hogy a gyermekek motivációját és sikerélményét [...]

Erasmus+

2019.05.14
KOLOZSVÁR, Erasmus+ Tanszékünk oktatója, dr. Sulyok Hedvig egyetemi docens 2019. május 5–10. között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszékén Erasmus+ oktatói-kutatói tevékenységet folytatott a MA-képzésű hallgatók körében. A 2019. május 6-án elhangzott előadás összefoglalója A lexikológiai témájú óráknak négy nagy fókusza volt, az egyik a Név és szókészlet, amelyben – több neves magyar nyelvész tudományos polemizálása nyomán – arra kerestük a választ, hogy: – mekkora lehet a magyar szókészlet, – mit tekintünk szókészlettani egységnek (azaz: mi [...]

Nyelvi készségek fejlesztése társasjátékokkal – Műhelyfoglalkozás a Gyógypedagógus-képző Intézet szervezésében

2019.05.10
  2019- május 7-én Juhász Valéria és Radics Márta Nyelvi készségek fejlesztése társasjátékokkal címmel műhelyfoglalkozást tartottak. A kirobbanó hangulatú foglalkozáson számos szórakoztató, tanórákba könnyen adaptálható, többnyire rövid játékokat ismerhettek meg a résztvevők. A játékok olyan komplex kreativitást, munkamemóriát, számolási készséget, figyelmet, beszéd- és kommunikációkészséget is fejlesztő játékok voltak, amelyek egy része eszközigény nélküli vagy pusztán dobókockát, papírt, ceruzát igénylőek, míg más részük olyan valódi társasjáték, amelyek könnyen átalakíthatóak iskolai keretek közé a tanórai alkalmazásnak megfelelően.

Logopédiai Szakmai Nap 2019

2019.05.03

Képes képtelenségek − avagy mire (nem) képes a képes beszéd?!

2019.05.02
A képes beszédet sokan még mindig kizárólag a szépirodalmi művek kiváltságának tartják, pedig a szóképek ott vannak a mindennapi szövegekben is. Képes beszéd nélkül egyszerűen képtelenek lennénk magunkat szemléletesen kifejezni. A nyelvi képekkel viszont számos hatást érhetünk el: díszíthetünk, magyarázhatunk, gondolkodtathatunk, érzéseket ébreszthetünk és manipulálhatunk is. Az előadás reklámokból, sorozatokból, hírekből, dalszövegekből, sportközvetítésekből, tudományos közleményekből és mémekből álló példák segítségével mutatta be a leggyakoribb szóképnek, a metaforának a működését és funkcióit, s egyúttal arra is rávilágított, hogy a metaforák nem [...]

Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I.

2019.04.29
Juhász Valéria – Radics Márta A szövegértési, tanulási képesség meghatározó összetevője a szókincs, ezért a gyerekek szókincsének feltérképezése hozzásegít egy tudatosan tervezhető tanítási, fejlesztői munkához. A tanulmány először bemutatja a szókincs fejlődésére vonatkozó kutatásokat, majd ismerteti a különböző szókincsvizsgálati módszereket. Ezek után rátér az egyén szókincsének a megértésben játszott szerepére. Egyes kutatások arra utalnak, hogy az 5-6000 leggyakoribb szó ismerete elegendő a hétköznapi szövegek megértéséhez. Ugyanakkor a Szókincsháló szakosztály 2008-as kutatása arra jutott, hogy egy-egy kiadó tankönyvcsaládja átlagosan 40 000 szót [...]

MANYE XXVII. KONGRESSZUS

2019.04.18
Tanszékünk oktatói az alábbi előadásokkal vettek részt a MANYE XXVII. Kongresszusán, melyet április 15-16.  Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Karán: JUHÁSZ VALÉRIA: Óvodapedagógusok hallás utáni szövegértés-fejlesztési stratégiái A hallás utáni szövegértés-fejlesztés az új Nat-tervezetben is kiemelten jelen van, azonban elsődleges helye a köznevelésben már korábban elkezdődik. A hallás utáni szövegértés, annak fejlesztése többféle formában és elképzeléssel megjelent már a magyar oktatáskutatási szakirodalomban. Jelenkutatásunk a hallás utáni szövegértést szókincsfejlesztési stratégiák alkalmazásával mutatja be. A kutatás során óvodapedagógus hallgatóknak fejből kellett népmeséket [...]

Képes képtelenségek – avagy mire (nem) képes a képes beszéd?

2019.04.02